Είστε εδώ

Χαρίτος Δημήτρης, «Τρία ποιήματα. Σύντομη ωδή για τα καμάκια», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 39-40