Είστε εδώ

Βλαβιανός Χάρης, «Δύο ποιήματα. Από την ενότητα Νυκτωδίες. V», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 26-27