Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Καλοκαιρινή περιπέτεια», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 17-23