Είστε εδώ

Δωριάδης Αντώνης, «Πέντε ποιήματα. Η λέξη», Το Τραμ, τχ. 3 (Οκτώβριος 1987), σ. 16