Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 126