Είστε εδώ

Σπύρου Φάνης, «Σκαλωμαρία. Καλλιτεχνικές ανησυχίες», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 123-124