Είστε εδώ

Χατζημιχαηλίδης Στέφανος, «Σκαλωμαρία. Κ.Θ.Β.Ε.», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 122-123