Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Σαράντης Καραβούζης. Ο ζωγάφος και ποιητής των πραγμάτων», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 111-112