Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Τέρψη Ταλιαδώρου. Πρώτη κατάθεση», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 110-111