Είστε εδώ

Το Τραμ, «[Σημείωμα για την ίδρυση του Ελληνικού Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 96