Είστε εδώ

Γεωργίου Άρις, «Ελληνικό Μουσείο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 90