Είστε εδώ

Το Τραμ, «Ανακοίνωση για τους ερασιτέχνες φωτογράφους», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 63