Είστε εδώ

«Εκδόσεις Ιανός», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 61