Είστε εδώ

Κιλεσσόπουλος Απόστολος, «[Η υποκρισία της υποκρισίας]», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 56