Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Όταν τύχει μια μέρα να διαβάζεις (Η περικεφαλαία του πηλού, 1945)», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 38