Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Αν, μια μέρα, σε ρωτήσει (Η περικεφαλαία του πηλού, 1945)», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 36-37