Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Εργοστάσια σε ανοιξιάτικο τοπίο (Τα χέρια της Αφροδίτης, 1936)», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 35-36