Είστε εδώ

Seifert Jaroslav, «Ποιήματα. Η κερένια λαμπάδα (Ένα μήλο απ' την ποδιά, 1933)», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 34