Είστε εδώ

Χουβαρδάς Ιγνάτης, «Ενδίδεις», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 26