Είστε εδώ

Βασιλάκης Νίκος, «Το δωμάτιο του παππού», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 14