Είστε εδώ

Ρομποτής Αναστάσιος, «Τρία σονέτα. Τραγούδι», Το Τραμ, τχ. 2 (Ιούλιος 1987), σ. 4