Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τραμ, έλληνες ζωγράφοι. Λαζόγκας», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 49