Είστε εδώ

Υφαντής Γιάννης, «Οκτώ ποιήματα. Α πότε θα τ' αφήσει όλα ο νους », Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 17