Είστε εδώ

«#», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. (εξώφυλλο)