Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικές πληροφορίες για το κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 209