Είστε εδώ

Κωτσοβίνος Νικόλαος, «Αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Θράκης. Το παράδειγμα του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 193-199