Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 6. Μορφές σαχνισιού, ημικυλινδρική προεξοχή τζακιού με συμμετρικά παράθυρα, λιθοδομή ανεπίχριστη με ξυλοδεσιές, πλαίσια ανοιγμάτων, ψευδοπαραστάδες, γείσα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 183