Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Καλλιόπη Παπαθανάση-Μουσιοπούλου: σύντομο υποσελίδιο βιογραφικό]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 49