Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Αλέξανδρος Γαληνός]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 45 ( 1991), σ. 67