Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γεώργιος Μπακαλάκης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 45 ( 1991), σ. 6