Είστε εδώ

Ακαδημία Αθηνών, «Προκήρυξη βραβείου Ακαδημίας Αθηνών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 206