Είστε εδώ

Λιάπης Αντώνης Κ., «Οι Πομάκοι της Θράκης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 51-54