Είστε εδώ

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπη, «Β΄. Οι διαμαρτυρίες των Ξανθιωτών για τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 42-43