Είστε εδώ

«[Καφενείο]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. (εξώφυλλο)