Είστε εδώ

Πάντος Π.Α., «Το Lexicon Iconographicum Mythologiae classicae και η Θράκη. Μία στρογγυλή τράπεζα στα πλαίσια των Semaines philippopolitaines 1986», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 168-172