Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Wally Serote]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 92