Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ξάνθη. Μητροπολιτική Στέγη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. (εξώφυλλο)