Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικές πληροφορίες για τη μελέτη που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 157