Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οδηγός της Ελλάδος, απάσης της Μακεδονίας, της Μικράς Ασίας μετά των Νήσων του Αρχιπελάγους και των Νήσων Κρήτης, Κύπρου, Σάμου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 102-112