Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφίες από την Ολυμπιάδα του 1906. [7]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 101