Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «… και η απεργία του 1922», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 92