Είστε εδώ

Σνωκ Κωνσταντίνος, «Κωνσταντίνος Σνωκ. Τέσσερα χρονογραφήματα. Παρουσίαση Στέφανου Ιωαννίδη. Το εγώ», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 45-47