Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κωνσταντίνος Σνωκ. Τέσσερα χρονογραφήματα. Παρουσίαση Στέφανου Ιωαννίδη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 39-40