Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Γεώργιος Βιζυηνός. Επιλογή από τα ποιήματά του. Η αγάπη του ποιητού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 9