Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Τοπίο]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. (εξώφυλλο)