Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για την προέλευση του άρθρου που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 124