Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Αφιέρωμα. Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου. Εκατό χρόνια από τη γέννησή του», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 44-80