Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τα δημοσιευμένα στις επόμενες σελίδες κεφάλαια του ανέκδοτου αυτοβιογραφικού βιβλίου του Στέφανου Ιωαννίδη]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 15