Είστε εδώ

«Τράπεζα Κρήτης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. (εσώφυλλο)