Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «[Βιβλιοπαρουσίαση]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 229-232